Motljusskyddet på eller av?

 Ett motljusskydd följer ofta med när man införskaffar sig en systemkamera. Somliga har på dem för jämnan, uti fall att de hjälper. Andra har på dem på systemkameran, men vänt bakåt, så att man snabbt har det till hands om man behöver. Andra lämnar det i kameraväskan och tar aldrig upp det. Bör ett motljusskydd var på eller av?

Tar man ofta bilder i motljus?
De allra flesta skulle nog säga att det inte är ofta man tar kort i motljus. Motljusfotografi kan vara effektfullt, inte minst vid porträtt då hår ofta lyster upp likt en gloria i konturerna. Det kan också ge en spännande dimension vid skogsfotografering när strålarna lyser in mellan träden och en naturlig känsla uppstår hos betraktaren att man vill in i bilden till ljuset. Romantiska bilder gör sig också ofta vackra i motljuset vid exempelvis en solnedgång.

Ibland uppstår en reflex i kameran vid motljus. Den reflexen kan också bli synlig på den färdiga bilden i form av en missfärgad ring eller två. Att inte få med reflexer behöver inte vara någon avsikt hos en fotograf, tvärt om kan reflexerna vara önskvärda, om de inte stör oönskat av huvudmotivet.

Hur undviker man reflexer?
Genom att vinkla kameran annorlunda kan man ofta undgå en del reflexer. Likaså kan de lättas upp betydligt av ett kamerafilter. Motljusskydd är även det en åtgärd som går enkelt att använda. Bara att skruva på.

Slutsatser kring motljusskydd
Tar man ofta bilder i motljus och störs av reflexer, så är det en god idé att alltid ta med sig motljusskyddet, i alla andra fall är det mer upp till den egna viljan att bära utrustning som avgör om motljusskyddet ska med eller lämnas kvar hemma.

Kartong 2, Låda 9 1 - Orrar 004

Välkommen till oss!