Vattenstämpla fotot eller inte?

 Det är givetvis upp till var och en om man vill signera eller vattenstämpla sitt fotografi innan man publicerar det på internet. Men behöver man oroa sig för bildstöld och hur mycket skyddar egentligen en synlig vattenstämpel?

Signatur och vattenstämpel
Många, inte minst bildbyråer, visar fotografier på webben med tydliga signaturer och vattenstämplar. Det kan röra sig om allt ifrån ett namn och kanske en webbadress i bildkanten, till streck och krumelurer över hela bildytan. Är man rädd för att sin bild kommer i orätta händer ska man givetvis skydda sitt verk, även om den enda garantin för att bilden inte sprids är att aldrig publicera den.

Man ska ha i beaktande att en signatur eller vattenstämpel påverkar hur betraktaren uppfattar bilden. En webbadress till en firma kan exempelvis få betraktaren att tro att det rör sig om reklam och att bilden på så vis får ett mindre autentiskt värde. Likaså kan fotografens namn påverka bildupplevelsen. Kanske reagerar betraktaren annorlunda om namnet är känt och framgångsrikt, än om fotografen är helt okänd.

Vad gör bildtjuven?
En illasinnad bildtjuv kan många gånger redigera bort en signatur eller vattenstämpel. Ju större påverkan man gjort på fotot, desto svårare blir det, men å andra sidan desto sämre blir bilden. Många bildtjuvar är dock inte illasinnade. De sprider en bild av ren okunskap i bloggar eller sociala medier. En bild de tycker är fin och vill dela.

Vad kan man göra istället för signatur och vattenstämpel för att skydda sin bild?

Det enda skyddet mot spridning är att inte publicera. Vill man ändå publicera bör bilden innehålla information om upphovsman och copyright i sina metataggar. Genom att publicera en mindre bild i lägre upplösning (ex 72 ppi) minskar man sannolikheten att den publicerade bilden går i tryck. När man väl bestämmer sig för att publicera kan man trycka egna posters för eget bruk eller för att sälja. För vidare läsning rekommenderas www.posters.n.nu

Välkommen till oss!